Skip to content

Werkwijze

De werkwijze van CleverIQ Trainingen leidt ertoe dat elke training naar uw wens en eisen wordt ingericht.

CleverIQ Trainingen hanteert bij elke training dezelfde werkwijze. Deze werkwijze borgt dat uw medewerker kan werken aan persoonlijke vaardigheden en waar mogelijk voldoende ondersteuning ontvangt van onze trainers. Onze werkwijze start met het intakegesprek

Inventarisatie

Tijdens het inventarisatiegesprek wordt de feitelijke opdracht vormgegeven. Hierin wordt in hoofdlijnen gesproken over de te verzorgen training(en), wie is de doelgroep en in welke periode. Ook de doelstelling is één van de gespreksonderwerpen in deze fase.

Voorbereiding

In de voorbereidingsfase krijgt de training in globale zin zijn vorm en geheel op maat gemaakt. Er wordt gekeken naar de inhoud van de training, de duur en de trainingslocatie. Ook wordt er bepaald hoe de verhouding theorie-praktijk en worden op maat gemaakte oefenopgaven samengesteld om bij cursisten een vorm van herkenning te bereiken. Eveneens wordt in de voorbereidingsfase de meest geschikte trainer(s) getrokken in het project.

Intake

Wanneer de trainingen zijn vormgegeven, de periode helder is, de trainingsmoment bepaald zijn en de doelgroep geselecteerd, kan de intake plaatsvinden. Deze intake kan zowel schriftelijk als digitaal plaatsvinden. Tijdens de intake wordt het niveau van de cursist bepaald, zodat tijdens de planningsfase homogene groepen kunnen worden samengesteld op moment dat de cursisten beschikbaar zijn.

Planning

Na de intakefase volgt de planningsfase, waarin alle cursisten op basis van de ingevulde intake worden ingepland in homogene groepen. Per groep wordt gekeken of de eerder bepaalde trainingsinhoud voldoende ondersteund in het behalen van de persoonlijke doelstellingen. Zo niet, dan kan op dit moment nog worden bepaald dat de cursist in een andere groep behoort, dan wel het programma dient te worden aangepast.

Training

Uiteindelijk wordt er dan getraind, op locatie van CleverIQ dan wel op locatie van de opdrachtgever. De trainingen vinden altijd plaats in groepen van maximaal 10 personen. In deze groepsgrootte kan de trainer voldoende aandacht schenken aan iedere cursist en ondersteunen bij het behalen van persoonlijke leerdoelen.

Evaluatie

Elke training van CleverIQ wordt na afloop van de training geëvalueerd. We vragen hierin de cursist de training te beoordelen op basis van een aantal statements. Deze evaluaties gebruiken wij om onze training om onze kwaliteit te kunnen borgen, maar ook zeker om u een beeld te geven hoe uw medewerkers de training hebben ervaren.

Borging

Het effect van een training is niet direct na afloop van de training te meten, maar pas na langere tijd. Daarom zijn voor onze cursisten altijd oefenbestanden beschikbaar om ook na afloop van de training de oefeningen nogmaals te kunnen herhalen. In de borging kan eveneens nog een evaluatie van de eerdere training plaatsvinden, maar dan gericht op het dagelijks gebruik van de opgedane vaardigheden in de training.

Heeft u vragen over onze werkwijze?

Neem vandaag nog contact op en ontdek hoe onze trainingen uw organisatie naar een hoger plan kunnen tillen.