Skip to content

Adoptieplan

De basis voor elke overstap is ons eigen adoptieplan, waarin exact staat vermeld wat, hoe, waarmee en waarom we een implementatietraject opzetten.

Na het opstarten van het project en de mogelijkheid van het Projectadvies gaat CleverIQ starten met het opstellen van een adoptieplan. 

In een implementatieproject van Microsoft 365 worden veel zaken besproken, keuzes gemaakt en instellingen gedaan aan de nieuwe digitale werkplek. Om de kwaliteit van de dienstverlening zo hoog mogelijk te houden stellen wij voor elk project een adoptieplan op. 

CleverIQ Trainingen legt in het adoptieplan alle afspraken vast die bepalend zijn voor een succesvol adoptieproces. Denk hierbij aan punten als communicatie, taken en verantwoordelijkheden van betrokken personen, de uit te voeren werkzaamheden door CleverIQ, de in te zetten onderdelen van sessies, trainingen en floorwalkers tot aan de doelstellingen in het gehele traject. 

Het adoptieplan is een levend, openbaar document. Het document is voor elke betrokkene in het project beschikbaar, van u als opdrachtgever tot aan trainers en projectondersteuners aan de zijde van CleverIQ. Hiermee ontstaat een bron waarin voor een ieder helder is welke afspraken er gemaakt zijn of welke besluiten er genomen zijn. En dat werkt wel zo prettig!


Adoptieplan