Skip to content

Projectadvies

Wilt u dedicated support in het project over de adoptie van Microsoft 365 of Microsoft Office, dan is projectadvies een ware aanvulling.

De eerste stap in het implementatietraject is het opstarten van het project en ophelderen van de daadwerkelijke opdracht en doelstelling als het gaat om ondersteuning van medewerkers. 

Uit de praktijk hebben we de ervaring opgebouwd dat bij een implementatie van een nieuwe werkomgeving veel extra werkzaamheden om de hoek komen kijken. Daarbij kan het goed mogelijk zijn dat er binnen het project behoefte is aan expertise over de impact van de veranderingen bij de eindgebruiker. Deze expertise over eindgebruikersadoptie kan het Projectadvies van CleverIQ worden ingezet.

Met Projectadvies wordt een ervaren trainer of projectleider ingezet om deel te nemen in het project en jullie te adviseren in alle facetten van eindgebruikersadoptie. Hij of zij voert onderzoek en inventarisatie uit naar kennisniveaus of aanwezige persona’s en scenario’s en rapporteert deze aan het project. Hiermee wordt inzichtelijk wie de exacte doelgroep is en wordt het eenvoudiger een gewenst einddoel te bepalen om de weg naar dit succes uit te stippelen.

De trainers en projectleiders die CleverIQ inzet voor Projectadvies hebben kennis van de diverse projectmanagementvaardigheden zoals Prince2 en Scrum, zijn communicatief vaardig en doelgericht.  

Je krijgt een 360 graden beeld van de organisatie en het reeds aanwezige kennisniveau, maar ook inzicht in het type medewerker en de werkzaamheden die het uitvoert.
Je kunt eenvoudig de inzet van projectadvies op- en afschalen waar nodig.
Je hoort uit eerste lijn van de projectleider welke keuzes tot welke gevolgen kunnen leiden, maar kunt tevens putten uit eerdere ervaringen uit andere projecten.
Door een beter beeld van de organisatie kun je het vervolg beter afstemmen op wat de organisatie nu nodig heeft maar ook wat er eventueel op een later moment kan.

De vervolgstap na Projectadvies is het schrijven van het adoptieplan. In het adoptieplan leggen we belangrijke zaken vast ten behoeve van het implementatie- en trainingstraject voor de medewerkers.