Skip to content

Totale ontzorging

Bij een verzorgen van een trainingstraject als deze komt veel kijken. Plannen, organiseren, inventariseren en communiceren met betrekking tot trainingen is veel en tijdrovend werk. Wij nemen die taken allemaal over.

Wij nemen alle werkzaamheden voor onze rekening

Bij het verzorgen van een trainingstraject komen veel extra werkzaamheden kijken. Van inventarisatie tot planning, van uitvoering tot evaluatie. Wij nemen al deze taken voor u over.

Het organiseren van een geheel trainingstraject levert veel extra werk op. CleverIQ Trainingen wil haar eindklanten ontzorgen van deze werkzaamheden en voert de organisatie en planning van de trainingen voor u uit. Dit houdt dat CleverIQ de inventarisatie uitvoert, uitnodigingen verstuurt, wijzigingen bijhoudt, alle documenten als presentielijsten en evaluaties gereed maakt en u in rapportages voorziet, zoals deelnemersaantallen, feedback en resultaten. Zo kunt u zich concentreren op uw dagelijkse werkzaamheden.

Waarin ontzorgt CleverIQ?

Inventariseren van trainingsbehoeften
Vanuit het adoptieplan is te lezen hoe we uw medewerkers gaan benaderen om de trainingsbehoeften te gaan inventariseren. Dit kan bijvoorbeeld zijn door medewerkers een inventarisatieformulier in te laten vullen en deze te valideren welke training geschikt is of door men te laten ‘kiezen’ op basis van een profilering.
Planning en registratie van cursisten
Wanneer duidelijk is welke behoeften er zijn gaat CleverIQ aan de slag met het plannen van de trainingen. De wijze waarop medewerkers worden geregistreerd op een training vloeit voort uit het adoptieplan. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan op basis van de eerdere inventarisatie van werkdagen, maar ook door inzet van het planningsportaal.
Uitnodigen van cursisten
Al dan niet gebruik makend van het planningsportaal sturen wij uw medewerkers een uitnodiging toe. In deze mail vindt de medewerker alle informatie rondom een trainingsbijeenkomst. Ook vindt het informatie over wat te doen wanneer een voorgesteld of gekozen moment niet (meer) uitkomt.
Controle, herinneren en wijzigen van registraties
Wanneer duidelijk is welke behoeften er zijn gaat CleverIQ aan de slag met het plannen van de trainingen. De wijze waarop medewerkers worden geregistreerd op een training vloeit voort uit het adoptieplan. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan op basis van de eerdere inventarisatie van werkdagen, maar ook door inzet van het planningsportaal.
Trainingsmaterialen
Tijdens de cursus wordt specifieke documentatie gebruikt, zoals een presentielijst en evaluatieformulieren. De presentielijsten zijn volgens de norm van ESF opgesteld. Door het dagelijks doorlopen van evaluatieformulieren kunnen we snel bijsturen waar noodzakelijk.
Planningsportaal
Wat is het Planningsportaal

Om de registratie van de inschrijvingen automatisch te laten verlopen kan ervoor gekozen worden om het planningsportaal in te zetten. Het planningsportaal is het planningsysteem op de site van CleverIQ waarop de medewerker zich kan aanmelden voor één of meerdere trainingen.
Wanneer Planningsportaal wordt ingezet wordt er een projectenpagina voor uw organisatie ingericht. Op deze projectenpagina staan informatie over de diverse soorten trainingen en de werkwijze van het planningsportaal. Tevens vindt men een maandweergave van het planningssysteem. Hierin staan alle, voor de organisatie toegankelijke trainingen. Uw medewerkers kunnen zich registreren op een training door deze aan te klikken en een reservering te plaatsen.