Skip to content

Overstaptrainingen

De basis voor een soepele en succesvolle overstap naar Microsoft 365, de migratie- of updatetrainingen.

"Door een juiste aanpak en invulling van de overstaptrainingen hebben we geen problemen gekend in de overstap naar Microsoft 365. "

Met migratietrainingen krijgen uw medewerkers trainingen in de belangrijkste verschillen tussen uw oude omgeving en de nieuwe digitale werkomgeving, gebaseerd op Microsoft 365. In een klassikale setting leren we uw medewerkers te werken met de nieuwe werkomgeving, waarbij iedereen beschikt over een laptop waarmee men kan inloggen op de nieuwe digitale werkomgeving.

 

Een migratietraining is te allen tijde maatwerk. In het voortraject hebben we met u bepaald wat uw oude omgeving was en waar de belangrijkste verschillen zitten. Hiervoor hebben we contact met het projectteam, maar ook met de afdeling IT of IT-dienstverlener en waar mogelijk enkele key-users. Doordat we de training helemaal afstemmen op uw organisatie zijn inhoud, opbouw, varianten en duur dus telkens verschillend.

Binnen de overstapcursussen van Microsoft 365 maken in een maatwerkopdracht of projectopdracht ook onderscheid tussen een aantal bijzondere groepen. 

CleverIQ heeft overstaptrainingen voor beheerders, ambassadeurs en de gebruiker. Waar de gebruiker leert welke veranderingen in het dagelijks werk wordt ondervonden, leert de beheerder vooral meer over de onderliggende techniek

Helpdesk Microsoft 365

Beheerderstraining Microsoft 365

Een cursus ter voorbereiding van de IT-medewerkers, aangaande de verschillen ‘onder de motorkap’.

meeting 1245776 1920

Ambassadeurstraining Microsoft 365

Een training voor interne medewerkers die het gedachtegoed van Microsoft 365 verder kunnen verspreiden onder de medewerkers.

pexels andrea piacquadio 3931866 2

Gebruikerstraining Microsoft 365

De basis voor alle medewerkers is deze gebruikerstraining. Uw medewerkers zitten achter de knoppen en werken in de nieuwe digitale omgeving.